Venture capital

-W środowisku biznesowym można spotkać się z takim pojęciem jak „venture capital”, które określa głównie długoterminowe inwestycje w młode, prywatne przedsiębiorstwa, które dopiero co rozpoczynają walkę na konkurencyjnym rynku.

-Inwestycja taka połączona jest ze wsparciem ze strony managerskiej. Tymi kwestiami zajmują się wykwalifikowane osoby. Taka inwestycja niesie za sobą określone cele. Najważniejszy to zysk, który pojawia się w momencie, kiedy wartość firmy zaczyna wzrastać. Wtedy też można sprzedawać akcje bądź też udziały.

-Inwestycję tą zaczyna się w momencie wczesnego rozwoju firmy. Polega między innymi na objęciu akcji wraz z udziałami, które potem, jak już zostało wspomniane, zaczyna się sprzedawać. Fundusz obejmuje okres do kilku lat.