Pressroom

Dług Skarbu Państwa

Najnowsze wieści donoszą, iż cały czas rośnie dług państwa, który szacuje się na ponad 800 mld zł. W ciągu czterech miesięcy dług podwyższył się o 50 mld zł, co jest ogromnym skokiem jak na tak krótki czas. Sytuacja ta spowodowana jest między innymi trzema czynnikami. Chodzi głównie o wzrost środków, z których finansuje się potrzeby pożyczkowe, finansowanie deficytu, różnice pomiędzy kursami. Na taką sytuację ma wpływ znany już wszystkim program 500+, gdyż środki należało wcześniej odpowiednio zabezpieczyć.

Nowelizacja Kodeksu Pracy

W ostatnim czasie Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, na mocy której pracodawca zobowiązany jest podpisać umowę z osobą zatrudnioną na stanowisko, zanim ta zacznie wykonywać swoje obowiązki. Do tego czasu umowę można było dostarczyć osobie pracującej maksymalnie pod koniec pierwszego dnia pracy. Niektórzy pracodawcy specjalnie odwlekali dostarczenie do podpisania potrzebnych dokumentów i robiło się to nagminne. W związku z dbaniem o bezpieczeństwo pracowników resort rodziny przygotował taką nowelizację. Za nieprzestrzeganie tego przepisu pracodawcy grozi kara grzywny.

Coraz mniejsze bezrobocie

Jak podał do informacji Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocie w maju 2016 roku zmalała w porównaniu do miesiąca poprzedniego. W maju otrzymano wynik 9,1%. W kwietniu odnotowano wynik 10,7%. Specjaliści szacują, że do końca roku wynik powinien plasować się poniżej 9%. Od kilku miesięcy można zauważyć powolny spadek procentowy. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotnych w miesiącu maju wynosiła około 1 450 tys.